Schade expert

Schade expert nodig? Sommige schades vragen om extra zorgvuldigheid. Iedereen kan beroep doen op een Schade expert. Voor elk terrein is er een expertise in huis om de oorzaak, omvang en toedracht van een schade vast te stellen. Van gebouwen en inhoud, reis, aansprakelijkheid tot transport. De keuze van de Contre expertise  of Schade expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen voor een Tegenexpertise. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door de brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure, gedekt door Uw rechtsbijstand, om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen

 

Schade expert raadplegen

U kan beroep doen op onze diensten als Schade expert voor :

Schade expertUw vraag tot schadevergoeding te berekenen en u te helpen bij de aangifte van uw schade bij uw verzekering

Nadat u uw schadegeval aangemeld heeft bij uw verzekering/makelaar, krijgt u de vraag een dossier over te maken aan de Schade expert. Dit dossier bevat de oorzaak, fotos en een beschrijving van de schade en belangrijk, een vraag tot het indienen van hersteloffertes, alsmede een verlieslijst van de beschadigde inhoud. Voor U die niet vaak met deze problematiek te maken krijgt is dit een hele klus. Vaak vragen aannemers ook reeds een bedrag voor het opmaken van de offertes.

Om deze problematiek voor op te lossen kan u beroep doen op Schade expert  Gillis Expertises. Uw algemene polisvoorwaarden bepalen immers : ” u kan beroep doen op een Schade expert die u helpt uw schade te berekenen, wij vergoeden daarvoor …”. De kost hiervoor  is dus, afhankelijk van de grootte van het schadegeval ( zie Tegenexpertise ) ten laste van uw verzekeraar.

In verschillende stappen zullen wij snel ter plaatse komen om dit dossier voor U te vervolledigen en de expert van de verzekering uit te nodigen voor het onderhandelen van de gepaste schadevergoeding.

Alle voorkomende zaken bij brand-, reis- en aansprakelijkheidsclaims
Altijd inzicht in de voortgang van opdrachten via Schade expert
Een optimaal samenspel van automatisering, expertise op afstand en fysieke expertise

Bijstand na grotere Schadegevallen :

Voor grotere schadegevallen ( contacteer de Schade expert ) werken wij steeds aande polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !
Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !
Een tegenexpert helpt bij het invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

Schade expert Opvolging van uw projekt:

– reinging gebouw en inhoud
– aanvraag gespecialiseerd offertes
– inventarisering van beschadigde items
– voorstellen van beschermende maatregelen om schade uitbreiding te voorkomen.

Verificatie van de voorgestelde schadevergoeding

Wij herbereken de verliezen ten gevolge van het schadegeval ( reparatie kosten, inhoud verlies, ander kosten ) en vergelijken dit met het voorstel van uw verzekering. Voor deze berekening gebruiken we standard architekt prijzen, rekening houdend met lokale tijdelijke markt prijzen en zo nodig gespecialiseerde offertes. Bij verschil zullen wij de expert van uw verzekering terug uitnodigen voor een tegenexpertise om alzo tot een mogelijks nieuwe minnelijke schikking te komen betreffende uw vergoeding. Gillis Expertises is een gespecialiseerd bureau, als Tegenexpert en Prive Expert, in het berekenen van de verliezen bij een schadegeval en/of de dekking van een schadegeval mee helpen aan te tonen. Onze dienst is beschikbaar 7 dagen op 7, 24/24 uur. Uw Tegenexpert behartigt Uw belangen, zéér eenvoudig omdat zijn honorarium gekoppeld is aan de overeengekomen schadevergoeding. Wij werken samen met de klant om een correcte schadevergoeding te bekomen, zij aan zij. Gedurende gans de afhandeling van de Tegenexpertise staan wij open voor vragen die u heeft en met raad en daad bij te staan.